ARCHIWUM TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTYCH

Fragmenty niedzielnej Mszy świętyej z kościoła w Helsingør w dniu 15-11-2020

————————————————

Fragment Mszy Świętej „opłatkowej” z kazaniem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Czesława Kozonia – Helsingør 15 grudnia 2019

© parafia.dk