TRANSMISJA MSZY

Transmisje niedzielnych mszy świętych z naszego kościoła rozpoczynają się o godzinie 12.15 zapraszamy.

————————————————

Nagrania fragmentów niedzielnych Mszy świętych z kościoła w Helsingør

Fragment Mszy Świętej „opłatkowej” z kazaniem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Czesława Kozonia – Helsingør 15 grudnia 2019

© parafia.dk